Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?


Hvilket verv regnes som det aller høyeste i vår livssynsorganisasjon? Hvordan ser den hierarkiske strukturen i vår organisasjon ut? Hvilke ulike ledende organer eller stillinger finnes det i vårt samfunn? Er det noen som av ulike grunner ikke kan besitte lederverv i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap | november 6, 2018

Kommentarer er stengt.