Hvilke ritualer har vi for å markere overgangen mellom ulike livsfaser?


Livet består av ulike stadier. Endringer kan komme naturlig med alderen, eller som følge av egne livsvalg. Har vi ritualer som markerer overgangen fra en livsfase til den neste? I så fall hvilke?


Uenighetens fellesskap | juli 4, 2018

Kommentarer er stengt.